Drzwi Okna Bramy

Drzwi antywłamaniowe do mieszkań i domów poniedziałek, 23 czerwca 2014

Drzwi antywłamaniowe do mieszkań i domów odznaczają się solidną budową, specjalnymi okuciami, wielopunktowym i wielopłaszczyznowym sposobem ryglowania. Drzwi tego typu są nie tylko dobrą wizytówką mieszkania, ale także jego bardzo ważnym elementem zabezpieczenia przed nieproszonymi gośćmi. Nie oznacza to jednak, że zamontowanie drzwi antywłamaniowych gwarantuje zabezpieczenie mieszkania lub domu przed włamaniem i kradzieżą mienia. Każde drzwi w zależności od klasy odporności na włamanie stawiają opór włamywaczom przez określony czas, jednak dzięki wykorzystaniu odpowiedniej stolarki drzwiowej można zminimalizować ryzyko włamania i kradzieży. Drzwi antywłamaniowe w zależności od zastosowanych zabezpieczeń mogą podczas próby sforsowania całkowicie udaremnić włamanie do pomieszczeń lub – stawiając długotrwały opór – zmusić włamywaczy do zaprzestania prób siłowego otwarcia drzwi. Sam fakt wyposażenia lokalu mieszkalnego w drzwi antywłamaniowe również potrafi skutecznie zniechęcić intruzów do planowania włamania i kradzieży.

Drzwi wejściowe certyfikowane w klasach RC3 i RC4

różnią się od drzwi tradycyjnych konstrukcją i okuciami. Poziom zabezpieczenia drzwi przed włamaniem zależy przede wszystkim od konstrukcji skrzydła i ościeżnicy, oraz zastosowanych okuć. W drzwiach antywłamaniowych skrzydło jest w znaczący sposób wzmocnione. Wzmocnienie w zależności od klasy drzwi, materiału wykonania i modelu może być w formie dodatkowego poszycia, twardej płyty, wewnętrznej stalowej kratownicy, stalowych prętów hartowanych i innych elementów. Dzięki solidnej, wzmocnionej konstrukcji skrzydła, drzwi przechodzą w warunkach laboratoryjnych testy statyczne i dynamiczne zgodnie z normami PN-EN 1628 i PN-EN 1629, a w praktyce podczas próby włamania zachowują odpowiednią sztywność, a także wysoką odporność na wycięcie otworu pozwalającego na otwarcie drzwi od wewnątrz.
Bardzo ważną rolę zabezpieczeniach antywłamaniowych pełnią okucia. Standardem w drzwiach o zwiększonej odporności na włamanie jest stosowanie stałych rygli przeciwwyważeniowych przy zawiasach, wkładek odpornych na manipulację i przewiercenie, klamek z szyldami bezpiecznymi. Strategiczną rolę w wyposażeniu drzwi odgrywa zamek. W większości drzwi RC3 i we wszystkich drzwiach RC4 stosowane są zamki ryglujące wielopunktowo. W drzwiach RC3 montowane są zamki co najmniej klasy 5 zabezpieczenia wg PN-EN 12209:2005, w drzwiach RC4 stosowane są zamki klasy 6, a nawet 7. Optymalne do zamknięcia przejścia pomiędzy klatka schodową, a mieszkaniem są drzwi antywłamaniowe w wersji z dwoma zamkami. Zamek główny osadzony zazwyczaj pod klamką pełni rolę podstawowego mechanizmu ryglującego, powyżej klamki montowany jest zamek dodatkowy pełniący funkcję pomocniczą. Taki wariant wyposażenia drzwi jest bardzo wygodny w codziennym użytkowaniu. Zamek główny i zamek dodatkowy, choć ryglują drzwi w tej samej płaszczyźnie, to działają niezależnie od siebie. W zależności od zastosowanych wkładek – o identycznym kodowaniu lub bez – mogą być otwierane jednym, wspólnym kluczem lub wymagać kompletu dwóch oddzielnych kluczy. Zamek dodatkowy używany jest zazwyczaj podczas obecności domowników do zabezpieczenia mieszkania przed przypadkowymi i nieproszonymi gośćmi, natomiast drzwi ryglowane są za pomocą zamka głównego i zamka dodatkowego, aby w pełnym zakresie zabezpieczyć drzwi przed włamaniem podczas nieobecności lokatorów w mieszkaniu.

Ościeżnica drzwi antywłamaniowych

przeznaczonych do mieszkania różni się konstrukcyjnie od ościeżnic drzwi bez odporności na włamanie. Najczęściej wykonana jest z blachy stalowej o grubości od 1.5 mm do 3.0 mm, zapewniającej odpowiednią sztywność i odporność na przecięcie. Montaż ościeżnicy przeprowadzany jest zgodnie z instrukcją producenta: profil ościeżnicy trwale przytwierdzany jest do ściany kołkami lub prętami montażowymi przez otwory w felcu ościeżnicy lub z wykorzystaniem dodatkowych kotew – blach montażowych. W zależności od wytycznych producenta, sposobu dyblowania i klasy odporności na włamanie, ościeżnice wypełniane są zaprawą betonową, wełna mineralną lub montażową pianą poliuretanową.

Zawiasy drzwi antywłamaniowych

są chronione przed wybiciem i wyważeniem. Wysoki standard bezpieczeństwa drzwi antywłamaniowych w klasach RC3 i RC4 wynika także z ich zabezpieczenia po stronie zawiasowej. Zabezpieczenie to w zależności od modelu drzwi wejściowych i ich klasy odporności na włamanie realizowane jest na różne sposoby. Najczęściej spotykane w formie stalowych, stałych czopów umieszczonych w felcu skrzydła ryglujących w futrynę, rzadziej w postaci wysuwanych rygli uruchamianych przez rozporowy zamek główny. Zabezpieczeniem strony zawiasowej może być również antywyważeniowy wręg francuski. Zaryglowanie drzwi zarówno w krawędzi zamkowej, jak i zawiasowej jest naprawdę ważne dla ich skutecznego zabezpieczenia przed sforsowaniem: drzwi otwierane do wewnątrz mieszkania są dodatkowo zabezpieczone przed wypchnięciem, a drzwi otwierane na zewnątrz przed wyważeniem. Co istotne w przypadku drzwi otwieranych na zewnątrz; dzięki dodatkowym zabezpieczeniom, nawet w przypadku obcięcia zawiasów drzwi stanowią nadal trudną do pokonania barierę – skrzydło pozostaje zaryglowane w ościeżnicy znacznie utrudniając zadanie włamywaczom.

Oczywiście arsenał zabezpieczeń dodatkowych dla drzwi antywłamaniowych jest bardzo bogaty: kontaktrony wpuszczane w skrzydło i ościeżnicę, rygle elektromagnetyczne, zamki elektryczne, sztywny łańcuch, dodatkowe poszycie skrzydeł drzwi, wkładki mechatroniczne, wizjery i wiele innych - wybór zależy od indywidualnych potrzeb użytkowników i ich możliwości finansowych. Podobnie jest z klasą odporności na włamanie – ustawy i rozporządzenia ministerialne nie określają jakiej klasy drzwi maja być stosowane w budownictwie mieszkaniowym – jest to indywidualna decyzja użytkownika, jakimi drzwiami zabezpieczy sobie mieszkanie. O stopniu ochrony przed próbami włamania w przypadku drzwi świadczy klasa odporności „RC” w normie PN-EN 1627, do której został zakwalifikowany dany typ drzwi podczas badań laboratoryjnych. W praktyce zabezpieczenia mieszkań jako antywłamaniowe drzwi wejściowe traktuje się drzwi certyfikowane w klasie RC3 lub klasie RC4. Klasa RC3 jest powszechnie stosowanym standardem drzwi wejściowych, a klasa RC4 jest już bardzo wysokim poziomem zabezpieczenia drzwi przed włamaniem.

Estetyka drzwi antywłamaniowych do mieszkań

Drzwi antywłamaniowe pomimo swojej solidnej konstrukcji i dodatkowych zabezpieczeń nie muszą być pozbawione eleganckiego wyglądu. Aktualnie produkowane drzwi wiodących marek wyposażone są w estetyczne okładziny lub wykonane są z blachy pokrytej laminatami drewnopodobnymi. Szeroki jest też wachlarz kolorów, w jakich są oferowane. Dzięki temu drzwi wejściowe można dostosować kolorystycznie do wnętrza mieszkania.

Montaż drzwi antywłamaniowych do mieszkania

jest bardzo istotny z punktu widzenia zachowania ich właściwości antywłamaniowych oraz komfortu długoletniego, bezawaryjnego użytkowania. Poprawny, zgodny z wytycznymi producenta montaż gwarantuje właściwe funkcjonowanie drzwi. Nieprofesjonalny montaż prowadzi do powstania usterek drzwi i osłabia ich odporność na włamanie. Fachowe i solidne osadzenie ościeżnicy drzwi antywłamaniowych jest bezwzględnym warunkiem zachowania ich wysokiej odporności na włamanie.


Skomentuj pierwszy!


© 2012-2020Drzwi-Okna-Bramy